You are here

Tapınak Şövalyeleri Hakkında Bilgi

haberci kullanıcısının resmi
Submitted by haberci on Cts, 11/07/2009 - 17:11

Orta çağ döneminde, batı toplumlarının yönetimi kilisenin ve rahiplerin elindeydi. Kilise o dönem içerisinde gücüne güç katmak amacıyla haçlı seferlerini başlatmışlardır, elde edilen topraklar ve ganimetler fazlalaştıkça bu kazançların korunması ve kullanılmasıda zor bir hale gelmiştir.Kilisenin desteğiyle o dönemde kurulan tapınak sövalyeleri, kilisenin belli başlı değerlerini korumak ve savaşmak için kurulan bir tarikattır.

Tapınak sövalyeleri araplara karşı verdikleri mücadelerle ön plana çıkmıştır. Tapınak sövalyeleri acımasız savaşma sanatı ve şehirleri yağmalamalarıyla dönem içersindeki karşıt güçler tarafından tehlikeli bir tarikat olmuşlardır. Öncelerde kiliseyle anlaşabilen bu tairkat zaman içinde büyümüş, güçlenmişlerdir. Bu güç kendi kendilerini yönetme ve bağımsız bir örgüt olma istek ve cesaretlerini yerine getirmiştir. Fakat dönemin papası ve fransız kralı bu örgütü bitirmek için örgütü dinsizlikle suçlamışlar ve öldürülmeleri için emirler çıkarmışlardır. Bir inanışa göre tapınak sövalyelerinden bazıları yer altı sehirlerinde yasayarak kurtulmuşlardır. Bazı inanış ve teorilere görede günümüzdeki bazı örgütlerin tapınak sövalyelerinin devamı olduğuna inanılmaktadır

Bunu Görmüş müydün?: Rüyamda yediler beni :):)