You are here

karar vermekte güçlük çekmek

Bunu Görmüş müydün?: Gece Oturmaları...
Subscribe to RSS - karar vermekte güçlük çekmek